Regulamin toplisty Pielgrzymki strony internetowe Pielgrzymuj z nami

  1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
  2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
  3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
  4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
  5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
  6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
  7. Zawartość strony musi być zgodna z tematem rankingu - ranking dotyczy tylko i wyłącznie stron pielgrzymkowych
  8. Administrator rankingu zastrzega sobie prawo do usunięcia strony z toplisty bez uprzedniej konsultacji z właścicielem strony, jeżeli ta nie spełnia w/w punktów regulaminu toplisty.
Strona główna toplisty